Kök i Lessebo räddat från råttmonster!

Det sägs att en familj i Lessebo har rekord i att ha haft den största råttan någonsin inneboende. Detta kan vi inte bekräfta och det kan lika gärna vara skvaller, eftersom vi hörde det i korridoren på skolan i Calcutta. Det sägs iallafall att familjen har blivit terroriserade av en gigantisk råtta, som till och med gnagt sig […]

Bilbatteribus!

Att fylla år kan ibland vara ett litet helsike beroende på vad man har för vänner. Det finns inga gränser på hur mycket jäkelskap några kan komma på. Ett bilbatteri kan man använda på fler sätt än det är tänkt. Om man kopplar ihop ett bilbatteri med en siren eller en tuta och adderar en timer, […]

Begravningsbyrå Täby

Bland grekerna och romarna , var både kremering och begravning praktiseras . Men judarna begravde sina döda . Till och med Gud själv är avbildad i Torah som utför begravning : ” Och [ Gud ] begravde honom ( Moses ) i fördjupningen i Moabs land , mitt emot Bet- Peor Ingen människa vet den […]