Begravningsbyrå Täby

Bland grekerna och romarna , var både kremering och begravning praktiseras . Men judarna begravde sina döda . Till och med Gud själv är avbildad i Torah som utför begravning : ” Och [ Gud ] begravde honom ( Moses ) i fördjupningen i Moabs land , mitt emot Bet- Peor Ingen människa vet den plats som han blev begravd , även i dag . ” ( Mos 34:6 ) . Tidiga kristna använde bara begravning , som kan visas från den direkta vittnesmål av Tertullianus, och från den stress som på analogin mellan kroppens uppståndelse och Kristi uppståndelse ( 1 Kor 15:42 ).

Mot bakgrund av dogmen om kroppens uppståndelse och den judiska traditionen , begravningen av kvarlevor av den kristna döda har alltid betraktats som en handling av religiös betydelse. Den omges hela tiden med ett visst mått av religiös ceremoni . Med hjälp av begravningsbyrå i Täby täbybegravningsbyrå.se

Lite är känt när det gäller begravningen av de döda i den tidiga kristna århundradena . De första kristna gjorde öva användningen av en Ossuary att lagra skelettdelar av dessa helgon i vila i Kristus . Denna praxis sannolikt kom från användandet av samma bland andra templet judar . Andra tidiga kristna följde sannolikt de nationella sedvänjor människor bland vilka de levde , så länge de inte var direkt avgudadyrkan . Hieronymus, i sin redogörelse för död St Paul Eremiten , talar i psalmerna och psalmer medan kroppen bärs till graven som ett iakttagande tillhör gamla kristna traditionen .

Flera historiska skrifter visar att i de fjärde och femte århundradena , erbjudandet av eukaristin var ett väsentligt inslag i de sista högtidliga riter . Dessa skrifter är: St Gregorius av Nyssa detaljerade beskrivning av begravningen av St Macrina , Augustinus hänvisningar till sin mor St Monica , de apostoliska konstitutionerna ( Bok VII) , och den Himmelska Hierarkin Dionysius Areopagiten .

Förmodligen den tidigaste detaljerad redogörelse för begravningen ceremoniella som har bevarats till oss är att finna i de spanska ordningstal i den senare delen av det sjunde århundradet . Inspelad i skrivandet är en beskrivning av ” beställa av vad präster i någon stad borde göra när deras biskop faller in i en dödlig sjukdom . ” Den beskriver stegen ringer kyrkklockor , recitera psalmer , och rengöring och klä kroppen .

15th Century kloster begravningståg in Old St Pauls Cathedral , London . Kistan är täckt av ett blått och guld pall , och graven grävs i förgrunden .  Traditionellt , den kristna kyrkan motsatte sig bruket att kremering av dess medlemmar . Samtidigt innebär någon nödvändig motsättning någon trosartikel , är det skillnad både till gamla kanonisk rätt och de sedvänjor ( Praxis ) av antiken . Begravning var alltid att föredra som metod för disposition ärvt från judendomen och exemplet med Jesu begravning i graven . Under tider av förföljelse , hedniska myndigheterna felaktigt trodde att de kunde förstöra martyrernas hopp om uppståndelse genom att kremera deras kvarlevor . Även om kyrkan alltid lärt att förstörelsen av de jordiska kvarlevor utgjorde något hot mot den kroppsliga uppståndelsen , många kristna riskerade sina liv för att förhindra denna skändning av relikerna av de heliga. Dessutom var kropparna av kristna anses ha helgade genom dopet och mottagandet av sakramenten , och på så sätt skulle behandlas med värdighet och respekt , som det anstår en ” Tempel av den Helige Ande ” (I Kor , Corinthians ) . I reaktion mot den kristna oppositionen att kremering några har medvetet instrueras att deras liket förbrännas som en offentlig yrket irreligion och materialism .  Väckelsen på kremering i modern tid har föranlett en revidering av detta motstånd från många kristna kyrkor , även om vissa grupper fortsätter att avskräcka den praxis , förutsatt att det inte finns någon avsikt att avfall eller helgerån .

Under medeltiden en praxis uppstod bland aristokratin att när en adelsman dödades i strid långt hemifrån , skulle kroppen vara Defleshed genom kokning eller någon sådan annan metod , och hans ben transporteras tillbaka till sin egendom för begravning . Som svar , under år 1300, påven Bonifatius VIII utfärdade en lag som exkommunicerade ipso facto alla som disembowelled kroppar av de döda eller kokade dem för att separera köttet från benen , för att transport för begravning i sitt hemland . Han påbjöd också att organ som hade behandlats skulle nekas kristen begravning.