Radions historia

Radio Radio är trådlös överföring av signaler genom modulering av elektromagnetiska vågor med frekvenser lägre än det synliga ljusets. Utsändning av radio sker vanligtvis från en sändare som sprider signalerna jämnt åt alla håll och där mottagning kan ske inom det område som täcks av radiovågorna. Området kan utökas med hjälpa av reläsändare (slavsändare) som […]

Radio nowhere

Här kommer texten till våran signaturmelodi Radio Nowhere av Bruce Springsteen: I was trying to find my way home, But all I heard was a drone. Bouncin’ off a satellite Crushing the last long American night. This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? This is radio nowhere. Is there anybody alive out […]